Profil

Magazín Energeticky soběstačné budovy je odborným titulem, zaměřeným na navrhování, realizaci a provoz budov, s nízkou energetickou náročností. Je komplexním průvodcem inženýrům a technikům, architektům, investorům, dodavatelům i uživatelům těchto staveb.


PERIODICITA

Čtvrtletník, první a aktualizované vydání každého čísla
 

NÁKLAD A DISTRIBUCE

 • rozesílka na 30 586 e-mailových adres členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
 • zájemcům z řad architektů, studentům oborných vysokých škol atd. (559 adres)
   

CÍLOVÁ SKUPINA ČTENÁŘŮ

 • projektanti, stavební inženýři a technici, architekti
 • vedoucí pracovníci projektových, stavebních a developerských firem
 • výrobci stavebních materiálů a technologií
 • zaměstnanci stavebních úřadů měst a obcí, krajské úřady, ministerstva
 • studenti odborných středních a vysokých škol stavebních oborů
 • stavebníci zajímající se o budoucí náklady na provoz stavby
   

ČTENOST MAGAZÍNU ESB

 • číslo 02/2022 - open rate 25,46 %, 7 930 aktivních čtenářů           
 • číslo 01/2022 - open rate 24,64 %, 7 674 aktivních čtenářů
 • číslo 04/2021 - open rate 25,63 %, 7 982 aktivních čtenářů
 • číslo 03/2021 - open rate 19,53 %, 6 083 aktivních čtenářů

 

Vygenerováno za 0,0394 sec