Anotace obsahu

Anotace obsahu 1/2023


TÉMA: SMART VILLAGES

Green Village Tvoršovice

Území o rozloze 9 ha určené k zástavbě tzv. Green Village se nachází nedaleko Benešova, v nové části obce Tvoršovice. První z pěti etap výstavby byla realizována v roce 2021, druhá bude kolaudována v letošním roce.

 

 

 

Slavičín se snaží o energetickou soběstačnost

Ve Slavičíně na Zlínsku došlo v rámci úspor energií k proměně nevyužívané uhelné kotelny v městské energetické centrum na biomasu a solární energii. Plánuje se také realizace malé větrné elektrárny na komíně kotelny.

 

 

První energeticky nezávislá obec Kněžice

Obec Kněžice je považována za první energeticky nezávislou obec v Česku. Je schopna kompletně pokrýt spotřebu elektřiny a tepla svých obyvatel díky bioplynové stanici.

 

 

Smart Village Starovice

Ve Starovicích byla dokončena první etapa výstavby tzv. chytré vesnice (Smart Village). Jedná se zatím o jediný projekt tohoto typu u nás. Všech 24 rodinných domů se staví v nízkoenergetickém standardu a využívá obnovitelné zdroje energie.


Mikolajice - chytrá ekologická komunální energetika

Ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT v Praze (UCEEB) hledala obec Mikolajice na Opavsku energetické úspory a možnost zajištění energetické soběstačnosti obecních budov. Za svůj přístup získala ocenění Chytrá města 2022.


Čištění odpadních vod v Rybí

Severomoravská obec Rybí ukazuje, jak je možné se vypořádat s čištěním odpadních vod v menších obcích. Funguje zde systém 190 samostatných domovních čistíren odpadních vod, které jsou napojené na centrální dispečink.

 

Bioenergetické vesnice v Německu

Omezená dostupnost neobnovitelných zdrojů, duch komunity postrádaný obyvateli měst a závislost na dovozu jsou v současnosti kritickými problémy společnosti.


TÉMA: OCENĚNÍ

Christoph Ingenhoven získal Evropskou cenu za architekturu 2022

Letošním laureátem Evropské ceny za architekturu se stal düsseldorfský průkopník zelené architektury Christoph Ingenhoven.

 

Přístupy oceněné v soutěži Chytrá města

V soutěži, pořádanou nevládní neziskovou Organizací Smart City Innovations Institut za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, se identifikují, hodnotí a podporují realizace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií v rámci problematiky Smart City.

 

 Výsledky soutěže ADAPTERRA AWARDS 2022

Pořadatelé z Nadace Partnerství a Integra Consulting vyhlásili vítěze jednotlivých kategorií soutěže, která prezentuje a oceňuje nejlepší projekty v oblasti adaptačních opatření na změnu klimatu.


FIREMNÍ BLOK

České bateriové stanice HES s bateriemi z elektromobilů poráží čínskou produkci

Na rostoucí poptávku po bateriových stanicích pro domácnosti zareagovala i společnost Fenix Group, největší evropský výrobce elektrických sálavých topných systémů.


Fotovoltaické elektrárny na plochých střechách

Solární elektrárny FVE na plochých střechách jsou v současnosti velmi žádaným řešením. Jejich současná legislativa je ale bohužel nedostatečná a bude nutné, aby došlo k úpravám.


Koncept digitálního plánování Xella blue.sprint přináší hmatatelné přínosy investorům, architektům i realizačním firmám

Xella blue.sprint umožňuje realizovat optimalizované a efektivní návrhy budov a jeho využití přináší komplexní řešení projektů, a to zejména s důrazem na rychlost, kvalitu a efektivitu výstavby.


Moderní dřevostavby u Hradce Králové

V kraji, který bývá dlouhodobě jeden z nejlépe hodnocených z pohledu kvality života, nabízí developerský projekt Bidli v Rodově bydlení pro téměř 200 rodin.


Stínící technika - výhodný benefit pro váš dům

Použití stínicí techniky je stále diskutovanou otázkou, ale praxe nám ukazuje, že moderní domy se dnes bez ní neobejdou.

 

Anotace obsahu 4/2022

 

TÉMA: ZELENÉ STŘECHY

Regionální centrála ČSOB v Hradci Králové

Centrála ČSOB v Hradci Králové je vytápěna a chlazena tepelnými čerpadly. Jako zdroj energie slouží 107 vrtů hlubokých až 200 metrů.

 

Zelené střechy a fasády - trendy a synergie

Biodiverzita, fotovoltaika, hospodaření s dešťovou vodou a zelené fasády - hlavní témata konference, která se konala 8. září v Praze.

 

Zelené střechy v popředí zájmu

Zelené střechy v Česku dostávají do popředí zájmu jak architektů a investorů, tak i veřejné správy.

 

Co zvážit při ozeleňování střech nových a stávajících budov

Vegetační střechy jsou dnes moderním a ekologickým stavebním prvkem užívaným především u pozemních staveb. Základním smyslem této úpravy je ozelenění a zlepšení klimatu u staveb a v okolním zastavěném území.

 

Soutěž Zelená střecha roku 2022

Do devátého ročníku soutěže se zapojilo patnáct děl nejrůznějšího charakteru. Odborná porota nejvíce ocenila komunitní zahradu na střeše původně industriálních skladů přeměněných na loftové bydlení v Brně.

 

TÉMA: ZAJÍMAVOSTI

Globální dohoda řešící plastové znečištění

Členské státy OSN a partneři vyjednávali ve dnech 28. 11. - 2. 12. 2022 v uruguayském Punta del Este o nové celosvětové mezinárodní smlouvě, která má snížit znečištění plasty na souši i v mořích.

 

Vysoká škola báňská má nový bateriový systém

Výzkumné energetické centrum při VŠB-TUO zprovoznilo nový bateriový systém, který v době energetických špiček vykryje zvýšenou spotřebu elektrické energie a v případě výpadku zajistí i ostrovní provoz klíčových pracovišť.

 

Fotovoltaické systémy a památková péče

Podle nového metodického pokynu Národního památkového ústavu z října 2022 je nežádoucí umisťovat na střechy domů v památkových rezervacích a územích zařazených na seznam světového dědictví UNESCO fotovoltaické panely.

 

Univerzální trendy a materiály budoucnosti v architektuře

Rakouská společnost PlanRadar, zaměřující se na digitalizaci procesů u stavebních a realitních projektů, sledovala budoucí trendy, priority a strategie pro architekturu mezi zástupci stavebnictví ve 12 zemích světa.

 

Příručka zabývající se akustickým mikroklimatem otevřených kanceláří

Přibližně 70 % zaměstnanců v kancelářích není spokojeno s akustickými podmínkami na svém pracovišti. Jedná se o dlouhodobý problém budov s otevřenými kancelářskými prostory.

 

Výsledky soutěže - Kanceláře roku 2021

Jedenáct vítězů si na konci června odneslo ocenění v šestém ročníku soutěže Kanceláře roku, která se snaží ocenit kvalitní pracovní prostředí a kancelářský design.

 

FIREMNÍ BLOK

Tisková konference ve znamení energetického konceptu Fenix

Na říjnové tiskové konferenci Fenix Group se mluvilo o perspektivách elektrického sálavého vytápění, o Energetickém konceptu Fenix, o bateriových systémech a také o plánech v oblasti obnovitelných zdrojů.

 

Vzorový pasivní dům ze systémů HELUZ

Když staví projektant, vznikne doslova vzorový pasivní dům. Jeden takový vyrostl na kraji jihočeské obce Myslkovice z cihel HELUZ Family 50 2in1.

 

Anotace obsahu 3/2022

 

TÉMA: DŘEVOSTAVBY

Nejvyšší dřevostavba ve Španělsku

Družstevní bytový dům La Borda v Barceloně přepisuje model dostupného a kolektivního bydlení a současně definuje udržitelnou budovu v návaznosti na barcelonskou bytovou krizi.

 

Tréninková sportovní hala u lesoparku Borky

V Kolíně vyrostla univerzální sportovní hala v energeticky pasivním standardu, kterého dosahuje mimo jiné také díky vytápění a chlazení tepelnými čerpadly a na střeše umístěné fotovoltaické elektrárně.

 

Nulový dům Zbraslav

Dřevostavba rodinného domu v energeticky pasivním standardu s nulovou uhlíkovou stopou při výstavbě byla realizována z CLT panelů.

 

Dřevěná stavba roku 2022

Na konci dubna byly vyhlášeny výsledky 12. ročníku soutěže Dřevěná stavba roku 2022. Ocenění si odneslo celkem devět projektů z celkem 73 přihlášených staveb v šesti soutěžních kategoriích.

 

TÉMA: VNITŘNÍ KLIMA

Komplexní stavební úpravy sídliště v obci Milín

Na podzim roku 2021 byla dokončena obnova dvaceti bytových domů na sídlišti z 50. let v Milíně nedaleko Příbrami. Provedena byla souvislá tepelná obálka, doplněny izolace, vyměněna okna, instalováno řízené větráni se zpětným získáváním tepla, vyměněny kotle na uhlí.

 

Kritické hodnoty kvality vnitřního vzduchu v domácnostech

V mnoha českých domácnostech je ve vzduchu zvýšená koncentrace oxidu uhličitého, těkavých organických látek, prachových částic a plísní a je tedy až pětkrát znečištěnější než na rušné ulici.

 

Výstavba zdravých a udržitelných budov vede ke snížení CO2

Osmy ročník mezinárodni konference Šetrné budovy 2022 s podtitulem Přechod k udržitelnosti byl rozdělen do čtyř tematických bloků: uhlíková neutralita, adaptace a odolnost, financováni a vzájemná spolupráce.

 

TÉMA: ZAJÍMAVOSTI

 Zavádění malých modulárních reaktorů v ČR

V areálu Jaderné elektrárny Temelín vyčlenila společnost ČEZ speciální prostor, kde by mohl v budoucnu vyrůst první malý modulární reaktor v České republice.

 

Řešení energetické krize - návrh Komory OZE

Dne 6. září 2022 představila Komora obnovitelných zdrojů energie opatření pro rychlejší a snazší výstavbu obnovitelných zdrojů energie.

 

NORDIC ARCTIC / Udržitelná architektura za polárním kruhem

Výstava v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze představuje udržitelné zásahy do krajiny a adaptaci na klimatické změny.

 

FIREMNÍ BLOK

Energetický koncept Fenix a aktivní využití spotového trhu

Spojení elektrického sálavého vytápěni, fotovoltaiky a vysokokapacitních baterii má budoucnost.

 

Selektor konstrukcí HELUZ a Selektor detailů pomohou s projektováním

Společnost HELUZ nabízí řadu programů a pomůcek pro návrhy konstrukci a výpočtové nástroje.

 

Oxid uhličitý - skvělý indikátor znečištění vzduchu

 

Když pobývají lidé a zvířata ve vnitřním prostředí bez odpovídajícího větrání, stoupá potom ve vzduchu obsah různých škodlivin a k tomu i koncentrace CO2.

 

Anotace obsahu 2/2022

 

TÉMA: VODA

Ocenění za technologii S.A.W.E.R.

České technologii S.A.W.E.R. udělili organizátoři Všeobecné světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji cenu za nejlepší inovaci. Zařízení samostatně získává vodu z pouštního vzduchu s využitím solární energie.

 

Celostní pohled na město při plánování modro-zelené infrastruktury

Na konci loňského roku se konala mezinárodní konference Počítáme s vodou. Přednášky zdůrazňovaly holistický přístup k tvorbě měst, jedinečnost území, spolupráci s odborníky a zdraví obyvatel měst jakožto prioritu.

 

Pražské městské standardy pro uliční stromořadí a pro hospodaření s vodou

Rada hl. města schválila v listopadu 2021 nový Standard pro stromořadí, který definuje, jak se starat o stromy v pražských ulicích, popisuje správné způsoby jejich výsadby i jejich konkrétní umístění.

 

Městský park s využitím dešťové vody

V Bratislavě byl realizován pilotní projekt městského parku s cílem zajistit

obyvatelům příjemnější život při letních vedrech a obdobích sucha střídajících se s intenzivními přívalovými srážkami. V parku Jáma využívají dešťovou vodu, která se svádí ze zpevněných i zelených ploch systémem drenážního potrubí do retenční nádrže.

 

Retence a vsakování v Mládkových sadech v Prostějově

Projekt Park Okružní (nyní Mládkovy sady) v Prostějově, realizovaný v trendu modro-zelené infrastruktury, se nachází před bytovými domy, kde bude tvořit retenční a vsakovací území dešťových vod svedených ze střech domů i z celého území.

 

Publikace

Čtyři publikace představující principy nakládání a hospodaření s vodou ve volné krajině i ve městech.

 

TÉMA: ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Slaměný dům slouží jako středisko ekologické výchovy i jako zázemí lesní školky. Využívá recyklovatelné materiály, biosolární zelenou střechu, hospodaří s dešťovou vodou.

 

Boj s klimatickou změnou - oceněné projekty

Přinášíme výsledky loňského 3. ročníku přehlídky Adapterra Awards, která představuje inspirativní projekty, pomáhající přizpůsobit města, stavby a krajinu klimatické změně.

 

Zpráva IPCC o změně klimatu

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) zveřejnil na jaře dvě části šesté hodnotící zprávy.

 

TÉMA: TECHNOLOGIE

Udržitelné švýcarské technologie

Udržitelnou architekturu a stavebnictví ovlivňují stále častěji švýcarské technologie. K zásadním patří například střešní krytiny pro historické objekty se zabudovaným fotovoltaickým systémem, čistě ekologická tepelná izolace budov nahrazující polystyren, cihlový systém z PET lahví nebo výroba umělého kamene z CO2 absorbovaného z atmosféry.

 

TÉMA: FIREMNÍ BLOK

Chytrý rodinný dům v Omicích u Brna generuje první zajímavé výsledky

Vědci a dodavatelé technologií už více než rok 24 hodin denně sledují kromě jiného spotřebu elektrické energie, výkon fotovoltaické elektrárny, provoz bateriového úložiště, spotřebu vody či kvalitu vnitřního prostředí.

 

Cihly HELUZ FAMILY 2in1

Cihly HELUZ FAMILY 2in1 svými tepelněizolačními parametry před deseti lety předběhly dobu, resp. normy.

 

Anotace obsahu 1/2022

 

TÉMA: BROWNFIELDY

Možnosti rozvoje brownfieldů

Na konferenci Brownfieldy v Českem Krumlově byly představeny příklady dobré praxe u nás i v zahraničí.

 

Revitalizace bývalých kasáren v Českém Krumlově

Českokrumlovska kasárna Vyšný se postupně přemění na novou atraktivní městskou čtvrť.

 

Energetická koncepce rozvojové zóny Vyšný

Návrh energetické koncepce pro zajištěni předpokládaných potřeb plánované nove městské čtvrti Českého Krumlova.

 

Vítězná diplomová práce - Regenerace továrny Kras

V letošní Přehlídce diplomových prací absolventů vysokých škol architektonického zaměření zvítězil návrh regenerace brownfieldu bývalé továrny Kras v Brně.

 

TÉMA: OSTROVNÍ DOMY

Mobilní útulna Aranka

Jednoduchý minidomek elegantních tvarů je ukázkou řemeslné zručnosti a ekologicky ohleduplného stylu života.

 

Ostrovní dům u Lipna těsně před dokončením

Za kopcem Kramolín u Lipna nad Vltavou vyrostl ostrovní dům s fotovoltaickou elektrárnou doplněnou lithium-fosfátovým bateriovým uložištěm.

 

TÉMA: ZAJÍMAVOSTI

Evropské země zvyšují podíl dřevostaveb

Amsterdam se zavázal k výstavbě 20 % staveb ze dřeva. Ve Francii počítají s polovičním podílem dřeva. Situace se pomalu mění také v ČR.

 

Centrum energetických a environmentálních technologií Ostrava

V areálu VŠB-TU Ostrava vznikne Centrum energetických a environmentálních technologií za zhruba 280 milionů korun.

 

Zájem čechů o vlastní zdroje roste

České domácnosti i firmy stále častěji touží po vlastních zdrojích zelené energie.

 

FIREMNÍ BLOK

Zdravé prostředí s technologií Activ’Air®

Při projektovaní dřevostavby je důležitý nejen typ konstrukce, ale také výběr kvalitních a inovativních stavebních a zařizovacích materiálů.

 

HELUZ provede Blower door test

Společnost Heluz nově provádí Blower door test - měřeni kvality provedení obvodového pláště budovy z pohledu vzduchotěsnosti. Úspěšné absolvovaní testu je jedním z předpokladů pro získaní dotace programu Nová zelená usporám.

 

České domácí bateriové stanice HES od 13,7 kWh do 41,1 kWh

Střešní solární elektrárny na rodinných domech se u nás pomalu stávají standardem, zájem výrazně zvyšuje i rostoucí cena energii. S vlastní fotovoltaikou zákazníci šetří jak životní prostředí, tak rodinné rozpočty.

 

Proč sledovat koncentraci CO2?

 

V dnešní době, kdy trávíme až 80-90 % času v uzavřených prostorách, je sledovaní kvality vnitřního vzduchu velmi důležité. A to jak pro náš komfort, tak i pro naše zdraví.

 

Anotace obsahu 3/2021

TÉMA: VĚTRÁNÍ

Olympijský stadion v Tokiu

Národní stadion za 1,4 miliardy dolarů ctí japonskou tradici, klima a technologie. Dřevěná příhradová konstrukce stadionu je inspirována nejstarším japonským buddhistickým chrámem Horjúdži a využívá tzv. velké okapy větru, které nejlépe odvětrávají vnitřní prostory.

 

TÉMA: ÚSPORTY ENERGIÍ

Kongresové centrum Praha snížilo o třetinu náklady na energie

KCP provedlo dvanáct energeticky úsporných opatření, která mají ušetřit za 10 let 213 milionů Kč, což představuje snížení spotřeby elektrické energie, plynu a vody o 30 %. V březnu letošního roku projekt obdržel ocenění v soutěži Český energetický a ekologický projekt.

Kampus ČSOB má největší soustavu tepelných čerpadel

Projekt rozšíření centrály ČSOB v Praze-Radlicích kladl důraz na inovace, flexibilní pracovní prostředí, udržitelnost a ekologii. Loni získal ocenění Adapterra Award, předtím certifikát LEED Platinum, v březnu 2021 ocenění Český energetický a ekologický projekt.

Pasivní bytový dům Podhradí

V dubnu letošního roku byla předána ocenění v 18. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku (ČEEP 2019). Představujeme některé oceněné projekty.

 

TÉMA: SOUTĚŽE

Čeští studenti oceněni v soutěži Saint-Gobain

Úkolem letošního ročníku mezinárodní studentské soutěže Multikomfortní dům Saint-Gobain bylo navrhnout udržitelný rozvoj industriální zóny v Saint-Denis v severní části metropolitní oblasti Paříže. Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová z FSv ČVUT v Praze získali jednu z 5 hlavních cen

Ceny za udržitelnou architekturu UIA

Vygenerováno za 0,0309 sec