Anotace obsahu

Anotace obsahu 2/2022

TÉMA: VODA

Ocenění za technologii S.A.W.E.R.

České technologii S.A.W.E.R. udělili organizátoři Všeobecné světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji cenu za nejlepší inovaci. Zařízení samostatně získává vodu z pouštního vzduchu s využitím solární energie.

 

Celostní pohled na město při plánování modro-zelené infrastruktury

Na konci loňského roku se konala mezinárodní konference Počítáme s vodou. Přednášky zdůrazňovaly holistický přístup k tvorbě měst, jedinečnost území, spolupráci s odborníky a zdraví obyvatel měst jakožto prioritu.

 

Pražské městské standardy pro uliční stromořadí a pro hospodaření s vodou

Rada hl. města schválila v listopadu 2021 nový Standard pro stromořadí, který definuje, jak se starat o stromy v pražských ulicích, popisuje správné způsoby jejich výsadby i jejich konkrétní umístění.

 

Městský park s využitím dešťové vody

V Bratislavě byl realizován pilotní projekt městského parku s cílem zajistit

obyvatelům příjemnější život při letních vedrech a obdobích sucha střídajících se s intenzivními přívalovými srážkami. V parku Jáma využívají dešťovou vodu, která se svádí ze zpevněných i zelených ploch systémem drenážního potrubí do retenční nádrže.

 

Retence a vsakování v Mládkových sadech v Prostějově

Projekt Park Okružní (nyní Mládkovy sady) v Prostějově, realizovaný v trendu modro-zelené infrastruktury, se nachází před bytovými domy, kde bude tvořit retenční a vsakovací území dešťových vod svedených ze střech domů i z celého území.

 

Publikace

Čtyři publikace představující principy nakládání a hospodaření s vodou ve volné krajině i ve městech.

 

TÉMA: ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Slaměný dům slouží jako středisko ekologické výchovy i jako zázemí lesní školky. Využívá recyklovatelné materiály, biosolární zelenou střechu, hospodaří s dešťovou vodou.

 

Boj s klimatickou změnou - oceněné projekty

Přinášíme výsledky loňského 3. ročníku přehlídky Adapterra Awards, která představuje inspirativní projekty, pomáhající přizpůsobit města, stavby a krajinu klimatické změně.

 

Zpráva IPCC o změně klimatu

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) zveřejnil na jaře dvě části šesté hodnotící zprávy.

 

TÉMA: TECHNOLOGIE

Udržitelné švýcarské technologie

Udržitelnou architekturu a stavebnictví ovlivňují stále častěji švýcarské technologie. K zásadním patří například střešní krytiny pro historické objekty se zabudovaným fotovoltaickým systémem, čistě ekologická tepelná izolace budov nahrazující polystyren, cihlový systém z PET lahví nebo výroba umělého kamene z CO2 absorbovaného z atmosféry.

 

TÉMA: FIREMNÍ BLOK

Chytrý rodinný dům v Omicích u Brna generuje první zajímavé výsledky

Vědci a dodavatelé technologií už více než rok 24 hodin denně sledují kromě jiného spotřebu elektrické energie, výkon fotovoltaické elektrárny, provoz bateriového úložiště, spotřebu vody či kvalitu vnitřního prostředí.

 

Cihly HELUZ FAMILY 2in1

Cihly HELUZ FAMILY 2in1 svými tepelněizolačními parametry před deseti lety předběhly dobu, resp. normy.

 

Anotace obsahu 1/2022

TÉMA: BROWNFIELDY

Možnosti rozvoje brownfieldů

Na konferenci Brownfieldy v Českem Krumlově byly představeny příklady dobré praxe u nás i v zahraničí.

 

Revitalizace bývalých kasáren v Českém Krumlově

Českokrumlovska kasárna Vyšný se postupně přemění na novou atraktivní městskou čtvrť.

 

Energetická koncepce rozvojové zóny Vyšný

Návrh energetické koncepce pro zajištěni předpokládaných potřeb plánované nove městské čtvrti Českého Krumlova.

 

Vítězná diplomová práce - Regenerace továrny Kras

V letošní Přehlídce diplomových prací absolventů vysokých škol architektonického zaměření zvítězil návrh regenerace brownfieldu bývalé továrny Kras v Brně.

 

TÉMA: OSTROVNÍ DOMY

Mobilní útulna Aranka

Jednoduchý minidomek elegantních tvarů je ukázkou řemeslné zručnosti a ekologicky ohleduplného stylu života.

 

Ostrovní dům u Lipna těsně před dokončením

Za kopcem Kramolín u Lipna nad Vltavou vyrostl ostrovní dům s fotovoltaickou elektrárnou doplněnou lithium-fosfátovým bateriovým uložištěm.

 

TÉMA: ZAJÍMAVOSTI

Evropské země zvyšují podíl dřevostaveb

Amsterdam se zavázal k výstavbě 20 % staveb ze dřeva. Ve Francii počítají s polovičním podílem dřeva. Situace se pomalu mění také v ČR.

 

Centrum energetických a environmentálních technologií Ostrava

V areálu VŠB-TU Ostrava vznikne Centrum energetických a environmentálních technologií za zhruba 280 milionů korun.

 

Zájem čechů o vlastní zdroje roste

České domácnosti i firmy stále častěji touží po vlastních zdrojích zelené energie.

 

TÉMA: FIREMNÍ BLOK

Zdravé prostředí s technologií Activ’Air®

Při projektovaní dřevostavby je důležitý nejen typ konstrukce, ale také výběr kvalitních a inovativních stavebních a zařizovacích materiálů.

 

HELUZ provede Blower door test

Společnost Heluz nově provádí Blower door test - měřeni kvality provedení obvodového pláště budovy z pohledu vzduchotěsnosti. Úspěšné absolvovaní testu je jedním z předpokladů pro získaní dotace programu Nová zelená usporám.

 

České domácí bateriové stanice HES od 13,7 kWh do 41,1 kWh

Střešní solární elektrárny na rodinných domech se u nás pomalu stávají standardem, zájem výrazně zvyšuje i rostoucí cena energii. S vlastní fotovoltaikou zákazníci šetří jak životní prostředí, tak rodinné rozpočty.

 

Proč sledovat koncentraci CO2?

 

V dnešní době, kdy trávíme až 80-90 % času v uzavřených prostorách, je sledovaní kvality vnitřního vzduchu velmi důležité. A to jak pro náš komfort, tak i pro naše zdraví.

 

Anotace obsahu 3/2021

TÉMA: VĚTRÁNÍ

Olympijský stadion v Tokiu

Národní stadion za 1,4 miliardy dolarů ctí japonskou tradici, klima a technologie. Dřevěná příhradová konstrukce stadionu je inspirována nejstarším japonským buddhistickým chrámem Horjúdži a využívá tzv. velké okapy větru, které nejlépe odvětrávají vnitřní prostory.

 

TÉMA: ÚSPORTY ENERGIÍ

Kongresové centrum Praha snížilo o třetinu náklady na energie

KCP provedlo dvanáct energeticky úsporných opatření, která mají ušetřit za 10 let 213 milionů Kč, což představuje snížení spotřeby elektrické energie, plynu a vody o 30 %. V březnu letošního roku projekt obdržel ocenění v soutěži Český energetický a ekologický projekt.

Kampus ČSOB má největší soustavu tepelných čerpadel

Projekt rozšíření centrály ČSOB v Praze-Radlicích kladl důraz na inovace, flexibilní pracovní prostředí, udržitelnost a ekologii. Loni získal ocenění Adapterra Award, předtím certifikát LEED Platinum, v březnu 2021 ocenění Český energetický a ekologický projekt.

Pasivní bytový dům Podhradí

V dubnu letošního roku byla předána ocenění v 18. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku (ČEEP 2019). Představujeme některé oceněné projekty.

 

TÉMA: SOUTĚŽE

Čeští studenti oceněni v soutěži Saint-Gobain

Úkolem letošního ročníku mezinárodní studentské soutěže Multikomfortní dům Saint-Gobain bylo navrhnout udržitelný rozvoj industriální zóny v Saint-Denis v severní části metropolitní oblasti Paříže. Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová z FSv ČVUT v Praze získali jednu z 5 hlavních cen

Ceny za udržitelnou architekturu UIA

V dubnu letošního roku udělila Mezinárodní unie architektů (UIA) zlaté medaile a ceny za architekturu. Zlatou medaili UIA získal in memoriam držitel Pritzkerovy ceny z roku 2006, brazilský architekt Paulo Mendes da Rocha, Cenu za udržitelnou architekturu obdržel Diébédo Francis Kéré z Burkiny Faso.

 

TÉMA: VÝSTAVA

Snřhetta - souznění se severskou krajinou

Do 13. 10. 2021 mohou zájemci zhlédnout v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze výstavu Arctic Nordic Alpine / S krajinou v dialogu, která představí tvorbu světově uznávaného ateliéru Snřhetta.

 

TÉMA: FIREMNÍ BLOK

Teplo z podlahy i stropu

Současné novostavby mají velmi dobré tepelné vlastnosti a velkoplošné sálavé systémy - ať už podlahové, stěnové nebo stropní - dokáží i při nízkém plošném příkonu vyhřát místnost na požadovanou teplotu. Navíc díky oteplení konstrukcí lze docílit tepelné pohody již při nižší teplotě vnitřního prostředí, a to je nezanedbatelná úspora.

Jak na BIM? Podívejte se na STAWEBNICE.ONLINE

V rámci aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP) čekají změny i studenty středních průmyslových škol, pro které již od září roku 2022 bude platit povinná výuka metody BIM - neziskový projekt interaktivní vzdělávací příručky STAWEBNICE zařadil do svého obsahu metodu BIM.

CO2 není největším znečišťovatelem ovzduší. Co tedy?

Hlavními znečišťovateli vzduchu jsou tzv. těkavé organické látky neboli VOC. Sháníte-li spolehlivá čidla kvality vzduchu, nabízíme nejen čidla CO2, ale také VOC a nově i radonu, úniku chladiv nebo prachu.

 

 

 

Anotace obsahu 2/2021

TÉMA: SOLÁRNÍ ENERGETIKA

V Dukovanech dokončili parkoviště se solárním zastřešením

Ve vnějším areálu Jaderné elektrárny Dukovany byla dokončena instalace 2 600 fotovoltaických panelů největší české fotovoltaické elektrárny na speciálně upravených střechách parkoviště o výkonu 820 kWp.

 

TÉMA: PRŮMYSLOVÉ HALY

Plovoucí farmy v Rotterdamu

Už více než rok se pohupuje na vlnách rotterdamského přístavu plovoucí farma se čtyřicítkou dojnic, hned vedle vzniká drůbežárna. V Nizozemí tak řeší problém s ubývající zemědělskou půdou a pitnou vodou.

V Jílovišti stojí zelená hala na výrobu kajaků

Koncept výrobní haly firmy Železný demonstruje možnosti adaptace výrobního prostředí na změnu klimatu. Hala má rozlehlou zelenou střechu i nádrže na dešťovou vodu a kořenovou čistírnu.

Nejšetrnější industriální stavba v ČR je Panattoni v Chebu

Distribuční centrum Real Digital v Panattoni Parku Cheb South vzniklo po demolici původního areálu místních strojíren, přičemž došlo k recyklaci 90 % stavebního odpadu. Loni projekt získal certifikaci BREEAM Outstanding.

Využití dešťové vody v logistických centrech

Při výstavbě průmyslových a logistických objektů je snaha o efektivní hospodaření s dešťovou vodou a její zadržování na pozemku. Kromě toho stavitelé usilují o minimalizaci spotřeby vody při vlastním provozu.

Plocha logistických parků se každé čtyři roky zdvojnásobí

Výzkumem logistických parků a jejich postavením v území naší republiky, sledováním kontextu jejich dopravní a technické infrastruktury i životem jejich zaměstnanců a obyvatel se zabývá kniha Ocelová města.

 

TÉMA: UDRŽITELNÉ BYDLENÍ

Udržitelná čtvrť Chytré Líchy

Pět ateliérů představilo své urbanisticko-architektonické návrhy udržitelné čtvrti Chytré Líchy, která by měla od příštího roku vznikat v Židlochovicích. Vítězem výběrového řízení se stala kancelář Pelčák a partner architekti.

TÉMA: STUDIE

Výsledky sektorové studie

Evropská rada architektů (ACE) zveřejnila výsledky sektorové studie, kterou zpracovává každé dva roky.

TÉMA: FIREMNÍ BLOK

Ucelený systém pro pasivní a nízkoenergetické domy

Ztracené bednění ze stlačeného pěnového polystyrenu pro železobetonové monolitické stěny, stropy a základové desky.

Energetický koncept Fenix slouží majiteli rodinného domu v Omicích 

Energetický koncept Fenix byl poprvé vyzkoušen na administrativní budově Fenix Group v Jeseníku, v současnosti jej aplikuje i v segmentu rodinných domů. Takový rodinný dům stojí v Omicích u Brna.

Střešní okna FAKRO s trojskly

Střešní okna jsou něčím více než jen způsobem, jak prosvětlit podkroví. Různé modely oken lze přizpůsobit různým typům střech tak, aby zajistila maximální komfort pro každého uživatele.

Čidla Protronix jsou do každého projektu

 

Čidla koncentrace oxidu uhličitého (CO2) se stávají běžnou součástí každého projektu vzduchotechniky. Dali jsme tedy dohromady čidlo s rozsahem 400-5 000 ppm, které se přizpůsobí každému prostoru a projektu.

 

Anotace obsahu 1/2021

TÉMA: SMART TECHNOLOGIES

Národní divadlo ušetří miliony ročně na energiích

Cílem úsporného projektu s chytrými technologiemi je výrazné a trvalé snížení spotřeby zemního plynu, elektřiny a vody a také maximální využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie.

Kdyby tisíc Hostětínů

Obec Hostětín již téměř třicet let aktivně využívá místních a obnovitelných zdrojů energie.

Patnáct let fungování pasivního Centra Veronica

Objekt vzdělávacího Centra Veronica byl v roce 2006 postaven jako první česká veřejná budova v pasivním standardu. Zanechává 8× nižší uhlíkovou stopu než průměrná instituce.

Vítězné projekty E.ON Energy Globe 2020

V listopadu 2020 byly vyhlášeny výsledky 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe. Cílem soutěže je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii.

TÉMA: SMART CITIES

Nejlepší inovace českých chytrých měst

Do 4. ročníku české soutěže Chytrá města 2020 se přihlásilo přes 180 projektů, z nichž odborná porota vybrala v prosinci 2020 sedm vítězů. Ocenila také osobnosti oboru.

Šanghaj vítězem World Smart City Award 2020

Smart Shanghai, to je inteligentní město orientované na digitální infrastrukturu, služby e-governmentu a environmentální strategie.

Energy City Graz - energeticky úsporný urbanismus

Projekt Energy City Reininghaus ve Štýrském Hradci je koncipován jako síť budov s aktivním energetickým standardem, který je založen na synergickém efektu vzájemně sdílených zdrojů i potřeb všech druhů energie.

TÉMA: FIREMNÍ BLOK

Moderní energeticky úsporný dům

Moderní objekty z vysoce kvalitních stavebních materiálů vybavené řadou inovací se mohou chovat jako stroj složený z perfektně padnoucích částí, jehož hlavním cílem je splnění přísných požadavků nízkoenergetického nebo pasivního stavebnictví.

Parametry PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný vylepšil grafitový polystyren

Energetickou spotřebu domu neovlivňují jen výdaje na vytápění, ale i na jeho chlazení. Bez vnějšího stínění nelze dosáhnout dobrého komfortu během letních měsíců.

Konstrukční desky Rigips jako materiál pro pasivní dřevostavby

Díky správně navržené konstrukci lze snížit náklady na vytápění v řádech desítek procent.

Nízkoteplotní velkoplošné podlahové vytápění

Elektrické topné kabely a rohože Ecofloor jsou ideální z hlediska spotřeby energie a optimálního rozložení teploty v prostoru, topné prvky jsou zabudovány do konstrukce a neruší vnímání prostoru.

TÉMA: AKTUALITY

Platí nová vyhláška o energetické náročnosti budov

 

Odstavit uhelné elektrárny v roce 2038 můžeme jen, když budeme mít dost jádra

 

Anotace obsahu 4/2020

TÉMA: ZELENÉ STŘECHY
Bytový dům ověřující přínos zelených ploch v Helsinkách
V rámci výstavby bytového komplexu The Greenest of the Green proběhl ve finské metropoli výzkum funkčnosti a proveditelnosti zelených střech a fasád na bytových domech. Projekt získal v roce 2018 Cenu za nejlepší skandinávskou zelenou střechu.Brno má přes devadesát nových zelených střech
Statutární město Brno přijalo v roce 2019 Akční plán udržitelné energetiky klimatu (SECAP), ve kterém se zavázalo k realizaci opatření účinných v boji proti změnám klimatu a rovněž ke snížení produkce CO2. Díky němu vzniklo v letech 2019 a 2020 celkem 94 zelených střech a na dalších 110 se pracuje.Zelená střecha na bývalém pavilonu EXPO
Český pavilon získal na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně bronzovou medaili za architekturu. Nyní, po jeho přeměně na administrativní budovu firmy Koma Modular, získala stavba ocenění Zelená střecha roku 2020.Zelená střecha roku 2020
Už posedmé vybírala odborná porota Zelenou střechu roku, tentokrát z 21 přihlášených soutěžních děl. Vítězem se stala polyfunkční budova firmy Koma Modular. Porota letos poprvé udělila mimořádnou cenu za zelenou vertikální fasádu.

TÉMA: UDRŽITELNOST
Jak na klima? Šest nápadů získalo Adapterra Awards
Ve druhém ročníku soutěže Adapterra Awards ocenila Nadace Partnerství opět projekty, které se snaží čelit projevům klimatické změny, ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině.Pasivní slaměný dům v Dobřejovicích
Charakteristickým rysem domu umístěného ve starší zástavbě je maximální využití přírodních materiálů, které se propisuje do dřevěné konstrukce také navenek. Celostní energetické řešení je doplněno promyšleným vodním režimem se zpětným využitím dešťové vody. stavba zvítězila v soutěži Adapterra Awards 2020 v kategorii Náš domov.TÉMA: SOLÁRNÍ ENERGIE
Zkušenosti s ukládáním energie ze solárních zařízení
Tři majitelé domácí bateriové stanice AES se podělili s redakcí o zkušenosti s provozem baterie v jejich rodinných domech.TÉMA: FIREMNÍ BLOK
Systém rozvodů detekce úniků vody
Mezi největší hrozby spojené s provozem domů patří poruchy vodoinstalací a následné škody způsobené únikem vody. To potvrzují statistická čísla pojišťovacích společností, jež řadí škody způsobené vodou dlouhodobě mezi nejčastější.Cihly HELUZ FAMILY 2in1 předběhly normy
Cihly HELUZ FAMILY 2in1 svými tepelněizolačními parametry před deseti lety předběhly dobu, resp. normy. A přestože od roku 2020 už platí přísné požadavky na stavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie, nadále mají cihly HELUZ FAMILY před evropskými směrnicemi značný náskok.Střešní okna prosvětlují byt v Kyjevě
Na Ukrajině se objevuje stále více zajímavých bytových projektů. Nová sídliště mají mnoho inteligentních řešení, která každému majiteli umožňují navrhnout si svůj vlastní byt podle jeho individuálních potřeb. Pojďme si představit jeden takový projekt.


 

Anotace obsahu 3/2020

TÉMA: ŠKOLY
Unikátní vytápění v největší dřevostavbě v Lucembursku
Technická střední škola v Ettelbrücku je největší dřevostavbou v Lucembursku. Jedná se o energeticky plusovou budovu, jež získává teplo ze solárních kolektorů, které ohřívají sezónní vodní nádrž o objemu 91 tisíc litrů.Čtyři tělocvičny s téměř nulovou spotřebou energie
Při modernizaci školního areálu Enkplatz 4 na předměstí Vídně bylo dostavěno 16 tříd a pod zem byly umístěny čtyři nové tělocvičny s nulovou spotřebou energie.Mobilní pasivní koleje v Aspernu
První mobilní studentské rezidence na světě funguje již od října 2015 ve vídeňské čtvrti Seestadt Aspern. Bydlení v dřevěných modulech je navrženo v pasivním standardu.

ZŠ Amos - pasivita nemusí znamenat kompromisy
Nová základní škola Amos pro Psáry a Dolní Jirčany je navržena v pasivním energetickém standardu s důrazem na kvalitní společné prostory, sloužící celodennímu programu školy i jako komunitní centrum obce

.

Pasivní školka v Sedlejově
Mateřská škola poblíž Telče ctí charakter původní vesnické zástavby a vykazuje minimální energetickou náročnost. Řešení školky je založeno na dosažení maximálního využití denního osvětlení.TÉMA: VÝZKUM
Slaměná škola v Malawi
Za jeden z nejzajímavějších návrhů v mezinárodní architektonické soutěži na udržitelnou střední šolu v Malawi je považována modulová dřevěná konstrukce připomínající žebříky, doplněná balíky slámy.Do pěti let může začít sériová výroba 3D tištěných domů

Od 1. září lez navštívit na pontonu plujícím na Smíchovské náplavce v Praze první český betonový dům postavený technologií 3D tisku navržený sochařem Michalem Trpákem.

TÉMA: VÝSTAVA
Estetika udržitelné architektury
Výstava, kterou je možno navštívit do 22. září 2020 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, představuje hlavní směry současné udržitelné architektury u nás i v zahraničí.

TÉMA: SOUTĚŽ
Kanceláře roku 2019
Výsledky soutěže.TÉMA: FIREMNÍ BLOK
Stropní vytápění se dere na výsluní
Podlahové vytápění už dokázalo vyvrátit všechny mý

Vygenerováno za 0,0608 sec