Anotace obsahu

Anotace obsahu 2/2023

 

TÉMA: SOLÁRNÍ ENERGIE

Solární opláštění radnice ve Freiburgu

V městské části Stühlinger ve Freiburgu bude v roce 2025 dokončen komplex tří budov sloužících městskému úřadu. První z nich, uvedená do provozu již před pěti lety, se stala největší veřejnou budovou s nulovou spotřebou energie v Evropě a první tohoto druhu v Německu.

 

Kulturní dům Crystal v České Lípě

První inteligentní energeticky úsporná budova v Československu má provozní propojení vzduchotechnických systémů hlavních prostor domu se solární fasádou a zemním výměníkem tepla pod budovou.

 

Úspěch ČVUT v soutěži Solar Decathlon Europe 21/22

Mezi 16 týmy z Evropy a Asie se mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe 21/22 zúčastnil také tým FIRSTLIFE z ČVUT, který zpracoval projekt a postavil ukázku nástaveb pro studentské koleje Větrník v Praze.

 

Rodinný dům - ALFADOME ZERO

Experimentální energeticky soběstačná novostavba rodinného domu stojí v Liberci a získává 4,5x více energie, než sama spotřebuje.

 

Přínosy biosolárních střech

Solární technologie a zeleň na budově lze kombinovat více způsoby, přičemž každý má své přednosti i úskalí. Řešení, které obě technologie vhodně kombinuje, nabízí systémy tzv. biosolárních zelených střech.

 

Fotovoltaika instalovaná do střešní krytiny

Fotovoltaická střecha umožňuje získat sluneční energii bez nutnosti instalace klasických solárních panelů. Obsahuje malé fotovoltaické moduly, které jsou integrovány mezi běžnou střešní krytinu.

 

Brožura: Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE

Je bezpodmínečně nutné si uvědomit, že se musí na fotovoltaické elektrárny nahlížet jako na celek. Riziko požáru hrozí v celé instalaci, a to od montáže panelů, přes sdružovací rozvaděče a střídače, až po hlavní přípojný bod.

 

Systémy koncentrované sluneční energie

Systémy CSP (concentrated solar power) využívají sluneční energii pomocí zrcadel nebo čoček, které soustřeďují sluneční světlo do jednoho bodu.

 

Nárůst zájmu o fotovoltaiku v roce 2022

Zájem o fotovoltaiku v ČR stále stoupá. Podle dat Solární asociace byl v roce 2022 nainstalován v České republice rekordní počet fotovoltaických elektráren.

 

TÉMA: PRÁVNÍ PŘEDPISY

Montáž výroben elektřiny z OZE s instalovaným výkonem do 50 kW

Právní rámec návrhu a přípravy montáže výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW.

 

TÉMA: ZAJÍMAVOSTI

Úspory energie v budovách pomocí pokročilého strojového učení

Strojové učení a základní prvky umělé inteligence postupně pronikají také do systémů monitoringu energie, managementu budov a obecně do systémů TZB. Predikce spotřeb a dalších parametrů umožňuje především identifikovat poruchy a neobvyklé stavy, plánovat odstávky a opravy a celkově snížit energetickou náročnost a zvýšit spolehlivost.

 

FIREMNÍ BLOK

Nejčastější chyby při plánování fotovoltaiky u novostaveb

Zatímco poptávka po střešní fotovoltaice je vysoká, zkušených expertů je nedostatek. V projektové přípravě k novostavbám tak často vznikají zbytečné chyby, které solárním elektrárnám posléze brání v plném využití jejich potenciálu.

 

Bateriová úložiště pro domácnosti a průmysl tvoří další pilíř Fenix Group

Společnost AERS vyvinula a dodává kromě bateriových stanic HES s kapacitou až 41 kWh, určených pro domácnosti a menší provozovny, i originální české velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace.

 

Rozvody a instalace u jednovrstvé konstrukce

V poslední době se často setkáváme s otázkou kvality provedení zdiva a jak moc ovlivní fyzikální vlastnosti jednovrstvého zdiva přítomnost rozvodů, především elektroinstalačních krabiček.

 

Moderní vzduchovod pro současný svět

Systém CLIMAVER ® 360 nabízí mnoho výhod a úspor při výrobě a instalaci. Tento materiál je specifický nejen svým složením a vlastnostmi, ale také celkovou flexibilitou. 

 

 

Anotace obsahu 1/2023


TÉMA: SMART VILLAGES

Green Village Tvoršovice

Území o rozloze 9 ha určené k zástavbě tzv. Green Village se nachází nedaleko Benešova, v nové části obce Tvoršovice. První z pěti etap výstavby byla realizována v roce 2021, druhá bude kolaudována v letošním roce.


Slavičín se snaží o energetickou soběstačnost

Ve Slavičíně na Zlínsku došlo v rámci úspor energií k proměně nevyužívané uhelné kotelny v městské energetické centrum na biomasu a solární energii. Plánuje se také realizace malé větrné elektrárny na komíně kotelny. 


První energeticky nezávislá obec Kněžice

Obec Kněžice je považována za první energeticky nezávislou obec v Česku. Je schopna kompletně pokrýt spotřebu elektřiny a tepla svých obyvatel díky bioplynové stanici.

 

Smart Village Starovice

Ve Starovicích byla dokončena první etapa výstavby tzv. chytré vesnice (Smart Village). Jedná se zatím o jediný projekt tohoto typu u nás. Všech 24 rodinných domů se staví v nízkoenergetickém standardu a využívá obnovitelné zdroje energie.


Mikolajice - chytrá ekologická komunální energetika

Ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT v Praze (UCEEB) hledala obec Mikolajice na Opavsku energetické úspory a možnost zajištění energetické soběstačnosti obecních budov. Za svůj přístup získala ocenění Chytrá města 2022.


Čištění odpadních vod v Rybí

Severomoravská obec Rybí ukazuje, jak je možné se vypořádat s čištěním odpadních vod v menších obcích. Funguje zde systém 190 samostatných domovních čistíren odpadních vod, které jsou napojené na centrální dispečink.

 

Bioenergetické vesnice v Německu

Omezená dostupnost neobnovitelných zdrojů, duch komunity postrádaný obyvateli měst a závislost na dovozu jsou v současnosti kritickými problémy společnosti.

 

Nové budovy v EU budou od roku 2028 bezemisní

Europoslanci přijali v polovině března návrh nových opatření, která mají v Evropské unii podpořit renovaci budov.

 

TÉMA: OCENĚNÍ

Christoph Ingenhoven získal Evropskou cenu za architekturu 2022

Letošním laureátem Evropské ceny za architekturu se stal düsseldorfský průkopník zelené architektury Christoph Ingenhoven.

 

Přístupy oceněné v soutěži Chytrá města

V soutěži, pořádanou nevládní neziskovou Organizací Smart City Innovations Institut za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, se identifikují, hodnotí a podporují realizace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií v rámci problematiky Smart City.

 

 Výsledky soutěže ADAPTERRA AWARDS 2022

Pořadatelé z Nadace Partnerství a Integra Consulting vyhlásili vítěze jednotlivých kategorií soutěže, která prezentuje a oceňuje nejlepší projekty v oblasti adaptačních opatření na změnu klimatu.


FIREMNÍ BLOK

České bateriové stanice HES s bateriemi z elektromobilů poráží čínskou produkci

Na rostoucí poptávku po bateriových stanicích pro domácnosti zareagovala i společnost Fenix Group, největší evropský výrobce elektrických sálavých topných systémů.


Fotovoltaické elektrárny na plochých střechách

Solární elektrárny FVE na plochých střechách jsou v současnosti velmi žádaným řešením. Jejich současná legislativa je ale bohužel nedostatečná a bude nutné, aby došlo k úpravám.


Koncept digitálního plánování Xella blue.sprint přináší hmatatelné přínosy investorům, architektům i realizačním firmám

Xella blue.sprint umožňuje realizovat optimalizované a efektivní návrhy budov a jeho využití přináší komplexní řešení projektů, a to zejména s důrazem na rychlost, kvalitu a efektivitu výstavby.


Moderní dřevostavby u Hradce Králové

V kraji, který bývá dlouhodobě jeden z nejlépe hodnocených z pohledu kvality života, nabízí developerský projekt Bidli v Rodově bydlení pro téměř 200 rodin.


Stínící technika - výhodný benefit pro váš dům

Použití stínicí techniky je stále diskutovanou otázkou, ale praxe nám ukazuje, že moderní domy se dnes bez ní neobejdou.

 

Anotace obsahu 4/2022

 

TÉMA: ZELENÉ STŘECHY

Regionální centrála ČSOB v Hradci Králové

Centrála ČSOB v Hradci Králové je vytápěna a chlazena tepelnými čerpadly. Jako zdroj energie slouží 107 vrtů hlubokých až 200 metrů.

 

Zelené střechy a fasády - trendy a synergie

Biodiverzita, fotovoltaika, hospodaření s dešťovou vodou a zelené fasády - hlavní témata konference, která se konala 8. září v Praze.

 

Zelené střechy v popředí zájmu

Zelené střechy v Česku dostávají do popředí zájmu jak architektů a investorů, tak i veřejné správy.

 

Co zvážit při ozeleňování střech nových a stávajících budov

Vegetační střechy jsou dnes moderním a ekologickým stavebním prvkem užívaným především u pozemních staveb. Základním smyslem této úpravy je ozelenění a zlepšení klimatu u staveb a v okolním zastavěném území.

 

Soutěž Zelená střecha roku 2022

Do devátého ročníku soutěže se zapojilo patnáct děl nejrůznějšího charakteru. Odborná porota nejvíce ocenila komunitní zahradu na střeše původně industriálních skladů přeměněných na loftové bydlení v Brně.

 

TÉMA: ZAJÍMAVOSTI

Globální dohoda řešící plastové znečištění

Členské státy OSN a partneři vyjednávali ve dnech 28. 11. - 2. 12. 2022 v uruguayském Punta del Este o nové celosvětové mezinárodní smlouvě, která má snížit znečištění plasty na souši i v mořích.

 

Vysoká škola báňská má nový bateriový systém

Výzkumné energetické centrum při VŠB-TUO zprovoznilo nový bateriový systém, který v době energetických špiček vykryje zvýšenou spotřebu elektrické energie a v případě výpadku zajistí i ostrovní provoz klíčových pracovišť.

 

Fotovoltaické systémy a památková péče

Podle nového metodického pokynu Národního památkového ústavu z října 2022 je nežádoucí umisťovat na střechy domů v památkových rezervacích a územích zařazených na seznam světového dědictví UNESCO fotovoltaické panely.

 

Univerzální trendy a materiály budoucnosti v architektuře

Rakouská společnost PlanRadar, zaměřující se na digitalizaci procesů u stavebních a realitních projektů, sledovala budoucí trendy, priority a strategie pro architekturu mezi zástupci stavebnictví ve 12 zemích světa.

 

Příručka zabývající se akustickým mikroklimatem otevřených kanceláří

Přibližně 70 % zaměstnanců v kancelářích není spokojeno s akustickými podmínkami na svém pracovišti. Jedná se o dlouhodobý problém budov s otevřenými kancelářskými prostory.

 

Výsledky soutěže - Kanceláře roku 2021

Jedenáct vítězů si na konci června odneslo ocenění v šestém ročníku soutěže Kanceláře roku, která se snaží ocenit kvalitní pracovní prostředí a kancelářský design.

 

FIREMNÍ BLOK

Tisková konference ve znamení energetického konceptu Fenix

Na říjnové tiskové konferenci Fenix Group se mluvilo o perspektivách elektrického sálavého vytápění, o Energetickém konceptu Fenix, o bateriových systémech a také o plánech v oblasti obnovitelných zdrojů.

 

Vzorový pasivní dům ze systémů HELUZ

Když staví projektant, vznikne doslova vzorový pasivní dům. Jeden takový vyrostl na kraji jihočeské obce Myslkovice z cihel HELUZ Family 50 2in1.

 

Anotace obsahu 3/2022

 

TÉMA: DŘEVOSTAVBY

Nejvyšší dřevostavba ve Španělsku

Družstevní bytový dům La Borda v Barceloně přepisuje model dostupného a kolektivního bydlení a současně definuje udržitelnou budovu v návaznosti na barcelonskou bytovou krizi.

 

Tréninková sportovní hala u lesoparku Borky

V Kolíně vyrostla univerzální sportovní hala v energeticky pasivním standardu, kterého dosahuje mimo jiné také díky vytápění a chlazení tepelnými čerpadly a na střeše umístěné fotovoltaické elektrárně.

 

Nulový dům Zbraslav

Dřevostavba rodinného domu v energeticky pasivním standardu s nulovou uhlíkovou stopou při výstavbě byla realizována z CLT panelů.

 

Dřevěná stavba roku 2022

Na konci dubna byly vyhlášeny výsledky 12. ročníku soutěže Dřevěná stavba roku 2022. Ocenění si odneslo celkem devět projektů z celkem 73 přihlášených staveb v šesti soutěžních kategoriích.

 

TÉMA: VNITŘNÍ KLIMA

Komplexní stavební úpravy sídliště v obci Milín

Na podzim roku 2021 byla dokončena obnova dvaceti bytových domů na sídlišti z 50. let v Milíně nedaleko Příbrami. Provedena byla souvislá tepelná obálka, doplněny izolace, vyměněna okna, instalováno řízené větráni se zpětným získáváním tepla, vyměněny kotle na uhlí.

 

Kritické hodnoty kvality vnitřního vzduchu v domácnostech

V mnoha českých domácnostech je ve vzduchu zvýšená koncentrace oxidu uhličitého, těkavých organických látek, prachových částic a plísní a je tedy až pětkrát znečištěnější než na rušné ulici.

 

Výstavba zdravých a udržitelných budov vede ke snížení CO2

Osmy ročník mezinárodni konference Šetrné budovy 2022 s podtitulem Přechod k udržitelnosti byl rozdělen do čtyř tematických bloků: uhlíková neutralita, adaptace a odolnost, financováni a vzájemná spolupráce.

 

TÉMA: ZAJÍMAVOSTI

 Zavádění malých modulárních reaktorů v ČR

V areálu Jaderné elektrárny Temelín vyčlenila společnost ČEZ speciální prostor, kde by mohl v budoucnu vyrůst první malý modulární reaktor v České republice.

 

Řešení energetické krize - návrh Komory OZE

Dne 6. září 2022 představila Komora obnovitelných zdrojů energie opatření pro rychlejší a snazší výstavbu obnovitelných zdrojů energie.

 

NORDIC ARCTIC / Udržitelná architektura za polárním kruhem

Výstava v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze představuje udržitelné zásahy do krajiny a adaptaci na klimatické změny.

 

FIREMNÍ BLOK

Energetický koncept Fenix a aktivní využití spotového trhu

Spojení elektrického sálavého vytápěni, fotovoltaiky a vysokokapacitních baterii má budoucnost.

 

Selektor konstrukcí HELUZ a Selektor detailů pomohou s projektováním

Společnost HELUZ nabízí řadu programů a pomůcek pro návrhy konstrukci a výpočtové nástroje.

 

Oxid uhličitý - skvělý indikátor znečištění vzduchu

 

Když pobývají lidé a zvířata ve vnitřním prostředí bez odpovídajícího větrání, stoupá potom ve vzduchu obsah různých škodlivin a k tomu i koncentrace CO2.

 

Anotace obsahu 2/2022

 

TÉMA: VODA

Ocenění za technologii S.A.W.E.R.

České technologii S.A.W.E.R. udělili organizátoři Všeobecné světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji cenu za nejlepší inovaci. Zařízení samostatně získává vodu z pouštního vzduchu s využitím solární energie.

 

Celostní pohled na město při plánování modro-zelené infrastruktury

Na konci loňského roku se konala mezinárodní konference Počítáme s vodou. Přednášky zdůrazňovaly holistický přístup k tvorbě měst, jedinečnost území, spolupráci s odborníky a zdraví obyvatel měst jakožto prioritu.

 

Pražské městské standardy pro uliční stromořadí a pro hospodaření s vodou

Rada hl. města schválila v listopadu 2021 nový Standard pro stromořadí, který definuje, jak se starat o stromy v pražských ulicích, popisuje správné způsoby jejich výsadby i jejich konkrétní umístění.

 

Městský park s využitím dešťové vody

V Bratislavě byl realizován pilotní projekt městského parku s cílem zajistit

obyvatelům příjemnější život při letních vedrech a obdobích sucha střídajících se s intenzivními přívalovými srážkami. V parku Jáma využívají dešťovou vodu, která se svádí ze zpevněných i zelených ploch systémem drenážního potrubí do retenční nádrže.

 

Retence a vsakování v Mládkových sadech v Prostějově

Projekt Park Okružní (nyní Mládkovy sady) v Prostějově, realizovaný v trendu modro-zelené infrastruktury, se nachází před bytovými domy, kde bude tvořit retenční a vsakovací území dešťových vod svedených ze střech domů i z celého území.

 

Publikace

Čtyři publikace představující principy nakládání a hospodaření s vodou ve volné krajině i ve městech.

 

TÉMA: ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Slaměný dům slouží jako středisko ekologické výchovy i jako zázemí lesní školky. Využívá recyklovatelné materiály, biosolární zelenou střechu, hospodaří s dešťovou vodou.

 

Boj s klimatickou změnou - oceněné projekty

Přinášíme výsledky loňského 3. ročníku přehlídky Adapterra Awards, která představuje inspirativní projekty, pomáhající přizpůsobit města, stavby a krajinu klimatické změně.

 

Zpráva IPCC o změně klimatu

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) zveřejnil na jaře dvě části šesté hodnotící zprávy.

 

TÉMA: TECHNOLOGIE

Udržitelné švýcarské technologie

Udržitelnou architekturu a stavebnictví ovlivňují stále častěji švýcarské technologie. K zásadním patří například střešní krytiny pro historické objekty se zabudovaným fotovoltaickým systémem, čistě ekologická tepelná izolace bud

Vygenerováno za 0,0222 sec